ODDZIAŁ OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI - 0175

 

Archiwum lotów oddziałowych

Loty golębi dorosłych i młodych

Druki

Kontakt

Ogłoszenia

Regulaminy

Zarząd

Oddziały PZHGP

UWAGI: Harmonogram Lotów Gołębi Dorosłych na rok 2014.

HARMONOGRAM LOTÓW GOŁĘBI MŁODYCH NA ROK 2014.

REGULAMINY LOTOWE GOŁĘBIE DOROSŁE I MŁODE NA ROK 2014.

WYNIKI W KATEGORIACH ZA ROK 2014

WYNIKI W GMP 2014

ZEBRANIE SEKCJI OSTROWIEC II ODBĘDZIE SIĘ 25 stycznia (niedziela) o godzinie 11,00. W budynku Solidarności koło małego Tesco na ulicy Jana Pawła II.

Zarząd oddziału przypomina o przeprowadzeniu w miesiącu styczniu Zebrań Sprawozdawczo Wyborczych w Sekcjach.  Liczba Delegatów do wybrania w Sekcjach: Ostrowiec-30 czlonkow-10 delegatów, Ozarow-21 czlon-7 delegatów, Opatów 22 czlon-7delegatów, Ćmielów 25 czlon-8 delegatów. Proszę o powiadomienie Sekretarza Oddziału o terminach zebrań , oraz o przesłaniu w ciągu 14 dni protokołów z zebrań i listy Delegatów na Zebranie Oddziałowe.