Aktualności

24 lutego (sobota) odbędzie się zebnranie Oddziałowe PZHP Ostrowiec Św. w budynku solidarności na ulicy Jana Pawła II o godzinie 15,00.

,

Plan lotów w roku 2018, , ,

, ,